Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden


Op al overeenkomsten van HetHotelbed.nl zijn van toepassing de Algemene- en Betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie Matrassenfabrikanten van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 19 november 2003 onder nummer 170/2003. Als voorbeeld zijn deze te downloaden aan de onderzijde van de pagina.

Bovendien een aantal belangrijke punten

  • Reclamaties binnen 8 dagen na factuurdatum.
  • Alle genoemde prijzen zijn advies verkoop-prijzen inclusief BTW.
  • Franco huis bij zendingen boven € 400,00 netto inkoop. En alleen op het vaste land.
  • Vrachtkosten bij leveringen onder € 400,00 bedragen € 20,00
  • Vrachtkosten bij leveringen onder € 200,00 bedragen € 35,00
  • Voor bezorging op de eilanden gelden andere tarieven deze zijn op te vragen
  • Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

Daarnaast verleent HetHotelbed.nl / Bremafa garantie, voor zover de gebreken aan HetHotelbed.nl danwel Bremafa zijn toe te schrijven. Verder vallen ook slijtage en eventueel verkeerd gebruiken van het product niet onder garantie. Desalniettemin verlenen wij tot 2 jaar na factuurdatum van HetHotelbed.nl garantie.

Download hieronder de eerder genoemde algemene voorwaarden indien u deze nodig heeft.

Algemene Voorwaarden

Wij leveren al jaren aan deze hotels en vakantieparken

Wij leveren al jaren aan deze hotels en vakantieparken